mgr Wojciech Andraszczyk

mgr W. Andraszczyk

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Zainteresowania i rozwijana tematyka badawcza:

Absolwent Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, kierunek Pedagogika, specjalność Resocjalizacja. Doktorant w Zakładzie Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi. Pisze dysertację doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki Gromkowskiej – Melosik.
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki pedagogiki społecznej
i socjologii edukacji, a w szczególności pedagogicznych kontestów kształtowania tożsamości.