mgr Witold Kubicki

kubicki

Kontakt: wikub@amu.edu.pl

Rozwijana tematyka badawcza

Kształtowanie tożsamości nastolatków w upozorowanej rzeczywistości mass mediów

Zainteresowania

  • hiperrzeczywistość Jeana Baudrillarda
  • historia starożytnej i średniowiecznej wojskowości
  • filozofia starożytna
  • literatura fantasy

Publikacje

  • MTV, mit piękna i przemiany kultury współczesnej – artykuł w Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, Kraków, 2012
  • Charles Taylor , A Secular Age – recenzja w Studiach Edukacyjnych ( III 2012, nr 19)