mgr Katarzyna Śmiałowicz

smialowicz

Kontakt: k.smialowicz@onet.eu

Zainteresowania i rozwijana tematyka badawcza

Absolwentka Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, specjalności: pedagogika sztuki oraz krytyka i promocja sztuki, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010/2011). Obecnie doktorantka w Zakładzie Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi, pisze dysertację pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Agnieszki Gromkowskiej – Melosik.. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów konstruowania płci kulturowej, women’s studies, socjologii edukacji oraz kulturowych i edukacyjnych kontekstów nierówności społecznych. Laureatka PTE Medallion of Excellence 2013

Publikacje

  • Edukacja jako czynnik różnicujący kapitał społeczny kobiet i mężczyzn (artykuł przyjęty do publikacji)
  • Baśnie i odtwarzanie asymetrycznych relacji płciowych, Studia Edukacyjne, 2013, nr 27
  • Ideologiczne uwikłanie systemów edukacyjnych, Poznań 10 – 11 czerwca 2013, sprawozdanie z konferencji, Studia Edukacyjne, 2013, nr 27
  • Edukacja i struktura społeczna, 28-29 kwietnia 2012, sprawozdanie z konferencji, Studia Edukacyjne, 2012, nr 21