Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań Nad Nierównościami Społecznymi

VII Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe z cyklu “Migotanie znaczeń”

vii

————————————–

Międzynarodowa Konferencja Naukowa:

Edukacja i kultura. Rozproszenia i (re)integracje tożsamości.

Implikacje dla kształcenia na studiach uniwersyteckich

Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi

Wydział Studiów Edukacyjnych,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

15 -16  stycznia 2015

Miejsce obrad: Sala Rady Wydziału – 508,  ul. Szamarzewskiego 89, Wydział Studiów Edukacyjnych

więcej …

   ———

Edukacja wielokulturowa stanowi jedną z ważnych płaszczyzn badań nad współczesną kulturą i społeczeństwem podejmowaną w ostatnich dekadach coraz częściej przez naukowców zarówno w Polsce, jak i na świecie, w związku z wielokulturowym charakterem zjawiska globalizacji. Z kolei badania nad nierównościami społecznymi stanowią tradycyjny, wręcz klasyczny przedmiot zainteresowania nauk o edukacji od początku ich powstania.

Pole problemowe badań naukowych zakładu wyznaczone jest przez następujące grupy problemów:

  • Edukacja wielokulturowa w globalnym świecie
  • Problemy społeczno-kulturowego funkcjonowania mniejszości etnicznych i rasowych
  • Kultura popularna, kultura konsumpcji i komercjalizacja mniejszości etnicznych
  • Język i szkolnictwo jako czynniki zachowania/utraty tożsamości etnicznej
  • Związki i współzależności między edukacją a strukturą społeczną
  • Problem ruchliwości społecznej, wykluczania i marginalizacji poprzez dostęp do wykształcenia
  • Teoretyczne konteksty relacji między edukacją a stratyfikacją społeczną (w kontekście porównawczym)
  • Dostęp do edukacji a nierówność społeczna kobiet
  • Edukacja elitarna i jej rola w procesach stratyfikacji społecznej