Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań Nad Nierównościami Społecznymi

Konferencja doktorantów WSE-3InauguracjakDocument-page-001Document-page-001

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 
DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH
5 października  2017

Program Inauguracji
Seminarium: Edukacja – Jednostka – Społeczeństwo

Program Inauguracji Seminarium: Edukacja – Jednostka – Społeczeństwo

Plakat Seminarium Edukacja - Jednostka - Społeczeństwo