mgr Monika Bieńkowska

mgr M. Bieńkowska

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Zainteresowania i rozwijana tematyka badawcza:

Absolwentka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek pedagogika, specjalność resocjalizacja. Doktorantka w Zakładzie Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół  tożsamości współczesnych dziewcząt (szczególnie ze środowisk zmarginalizowanych) oraz socjologii edukacji. Przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. UAM dra hab. Tomasza Gmerka.