Wydarzenia

Najbliższe wydarzenia

18 czerwca 2014, sala 210, godz. 13.30
Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89, Poznań

W dniu 18 czerwca o godz. 13.30 w sali 210 odbędzie się seminarium doktorskie. Alla Krasulia, stypendystka programu doktorskiego Erasmus-Mundus wygłosi referat na temat: Organizational and Educational Framework of Fundrising Practices in American State Universities. Wykład oraz dyskusja będą tłumaczone na język polski.

14 maja 2014, sala 508, godz. 13.00
Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89, Poznań

Drugie Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe z cyklu: Migotanie Znaczeń
Spotkanie z prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu autorka książki “Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i znaczeń” wygłosi wykład na temat:
„Wyjaśnianie. Rozumienie. Interpretacja. Badania społeczne po zwrocie lingwistycznym.”

14 kwietnia 2014, sala 508, godz. 12.00

Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89, Poznań

Pierwsze Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe z cyklu: Migotanie Znaczeń
Spotkanie z prof. Zbyszkiem Melosikiem, autorem książki Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności (Kraków 2013)

 17 marca 2014, sala 210, godz. 12.00

Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89, Poznań

Seminarium doktorsko-habilitacyjne
Prezentacja rozprawy doktorskiej mgr Anety Kamińskiej
Rekonstrukcje muzeum w kulturze współczesnej. Studium socjopedagogiczne

W przygotowaniu:

czerwiec 2014
Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89, Poznań

Wystawa fotografii poświęconej wielokulturowości i edukacji wielokulturowej

24-25 września 2014
Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89, Poznań

Konferencja: Edukacja wielokulturowa. Współczesna polityka tożsamości