Badania

Aktualnie w zakładzie prowadzone są badania w ramach projektów:

Narodowego Centrum Nauki

Elitarne szkolnictwo średnie we współczesnej Europie. Studium z socjologii edukacji i pedagogiki porównawczej (nr 106 1127 38)

  • kierownik: prof. UAM dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik
  • główny wykonawca: dr Jarema Drozdowicz

Edukacja i tożsamość etniczna mniejszości w obszarach podbiegunowych (studium socjopedagogiczne) (nr N N 106 065935)

  • kierownik: prof. UAM dr hab. Tomasz Gmerek

Grantów norweskich FSS

Kompetencje wychowawcze i społeczno-kulturowe współczesnych nauczycieli

  • prof. UAM dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik
  • prof. UAM dr hab. Tomasz Gmerek
  • dr Waldemar Segiet