mgr Anna Sokołowska

sokołowska

Kontakt: anna.sokolowska@amu.edu.pl

Prowadzone badania

Uwarunkowania twórczości naukowej młodzieży akademickiej

Zainteresowania

  • zagadnienia współczesnej kultury i sztuki
  • prawo autorskie

Publikacje

  • Ochrona twórczości dziecka z uwzględnieniem ochrony prawnej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 40 lat kształcenia artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2013, publikacja pokonferencyjna 2014
  • „Prawa autorskie a młodzież akademicka. Konteksty prawne i społeczno-pedagogiczne.”, Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, nr 4/2013