mgr Ewelina Milart

mgr E. Milart

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Zainteresowania i rozwijana tematyka badawcza:

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła kierunek pedagogika, specjalność resocjalizacja (I st.) oraz socjoterapia i promocja zdrowia (IIst.). Doktorantka w Zakładzie Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi. Jej zainteresowania naukowe mieszczą się w ramach socjologii edukacji, a w szczególności nierówności społecznych oraz roli kultury popularnej w kształtowaniu tożsamości młodzieży. Przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem naukowym prof. UAM dr hab. Waldemara Segieta.