Publikacje książkowe i prace pod redakcją pracowników Zakładu

Agnieszka Gromkowska
Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje
Poznań 2002

Agnieszka Gromkowska-Melosik
Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy. Studium z socjopatologii edukacji
Gdańsk 2007

Agnieszka Gromkowska-Melosik, Tomasz Gmerek
Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej
Kraków 2008

Agnieszka Gromkowska-Melosik
Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu
Kraków 2011
książka nagrodzona w 2012 roku Nagrodą I Wydziału Polskiej Akademii Nauk

Agnieszka Gromkowska-Melosik
Kobieta epoki wiktoriańskiej. Tożsamość, ciało i medykalizacja
Kraków 2013
książka nagrodzona na Targach Książki w Krakowie w plebiscycie: Najlepsza Książka na Jesień pierwsze miejsce w kategorii „Perły z lamusa”

Agnieszka Gromkowska-Melosik (współautorstwo)
Społeczno-ekonomiczne konteksty sukcesu zawodowego kobiet
(raport z badań)

Poznań 2006

Agnieszka Gromkowska-Melosik (red.)
Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości
Poznań-Leszno 2007

Agnieszka Gromkowska-Melosik (wspólnie z K. Hadaś)
European Higher Education for the World. Studies on Student’s Mobility
Poznań 2006

Agnieszka Gromkowska-Melosik (współredakcja z Z. Melosik)
Kultura popularna. Konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe
Kraków 2010

Agnieszka Gromkowska-Melosik (współredakcja z Z. Melosik)
Tożsamość w społeczeństwie współczesnym. Pop-kulturowe (re)interpretacje
Kraków 2012

Tomasz Gmerek (red.)
Edukacja i stratyfikacja społeczna
Poznań 2003

Tomasz Gmerek
Szkolnictwo wyższe w krajach skandynawskich
Studium z pedagogiki porównawczej

Poznań 2005

Tomasz Gmerek
Społeczne funkcje szkolnictwa w Finlandii
Poznań – Leszno 2007

Tomasz Gmerek
Edukacja i nierówności społeczne
Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji

Kraków 2011

Tomasz Gmerek
Edukacja i tożsamość etniczna mniejszości w obszarach podbiegunowych (studium socjopedagogiczne)
Poznań 2013

Jarema Drozdowicz
Symbole w działaniu
Akademickie konteksty nurtu symbolicznego w antropologii

Poznań 2009

Jarema Drozdowicz (współredakcja z M. Bernasiewicz)
Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym
Teoria i rzeczywistość

Kraków 2010

Waldemar Segiet (red.)
Edukacja – stratyfikacja społeczna – tożsamość młodzieży
Studium z pedagogiki porównawczej i socjologii edukacji

Poznań 2012

Waldemar Segiet
O związku edukacji z rodziną. Społeczne konteksty i jednostkowe biografie
Poznań 2013