prof. UAM dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik

gromkowska

Kierownik Zakładu

Kontakt: amelka@amu.edu.pl

Książki:

 • Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje, Poznań 2002
 • Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu, Kraków 2011
 • Kobieta epoki wiktoriańskiej. Tożsamość, ciało i medykalizacja, Kraków 2013
 • Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy. Studium z socjopatologii edukacji, Gdańsk 2007
 • Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej, (współautor T. Gmerek) Kraków 2008
 • Raport z badań: Społeczno-ekonomiczne konteksty sukcesu zawodowego kobiet, (współautorstwo) Poznań 2006

Redakcja książek:

 • Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości, Poznań-Leszno 2007

Współredakcja książek:

 • Kultura popularna. Konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, (współredaktor Z. Melosik) Kraków 2010
 • Tożsamość w społeczeństwie współczesnym. Pop-kulturowe (re)interpretacje, (współredaktor Z. Melosik) Kraków 2012
 • European Higher Education for the World. Studies on Student’s Mobility, (współredaktor K. Hadaś) Poznań 2006

Tłumaczenia:

 • Tłumaczenie i współautorstwo wstępu: D.J. Curran, C.M. Renzetti, Kobiety, mężczyźni, społeczeństwo, Warszawa 2005
 • Tłumaczenie artykułu L. Grossberga, Aktywność i postmodernizm w walce o „modernizm amerykański”, w: Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości, red. A. Gromkowska-Melosik, Poznań-Leszno 2007

Ostatnie artykuły:

 • Mniejszość muzułmańska w Szwecji: między ekstremistycznym izolacjonizmem a procesami reprodukcji ekonomicznej, Studia Edukacyjne, 2013, nr 26, ss. 63-78
 • Feminizacja zawodu nauczycielskiego. „Różowe kołnierzyki” i paradoksy rynku pracy, Studia Edukacyjne, 2013, nr 25, ss. 85-100

Udział w badaniach naukowych i grantach:

 • Główny wykonawca międzynarodowego grantu w ramach grantów norweskich FSS: Kompetencje wychowawcze i społeczno-kulturowe współczesnych nauczycieli, 2013
 • Kierownik grantu MNiSW: Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej, nr 2H01 F 6629, miejsce realizacji: Uniwerstet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zakończony
 • Główny wykonawca grantu MNiSW: Edukacja globalna w świecie (po)nowoczesnym. Socjopedagogiczne dylematy i kontrowersje, nr NN 106 1871 33, miejsce realizacji: Uniwerstet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zakończony
 • Główny wykonawca grantu badawczego Erasmus-Mundus, akcja 4: European Higher Education for the World – Studies and Promotion, 2004-3183/001-001 MUN MUN B41, miejsce realizacji: Uniwerstet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, University of Hannover, Niemcy, Universidad de Zaragozza, Hiszpania, Universidad de Buenos Aires, Barcelona, zakończony
 • Główny wykonawca-ekspert projektu badawczego Europejskiego Funduszu Strukturalnego: Społeczno-Ekonomiczne konteskty sukcesu zawodowego kobiet, rok 2006, miejsce realizacji: Uniwerstet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja na rzecz kobiet „JA KOBIETA”, Warszawa, Doradztwo Gospodarcze DGA, Poznań, projekt zakończony
 • Kierownik grantu KBN: Społeczne konstruowanie kobiecości i męskości w kulturach: wiktoriańskiej i globalnej, nr 2HO1 F, miejsce realizacji: Uniwerstet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zakończony
 • Kierownik Grantu MNiSW Elitarne szkolnictwo średnie we współczesnej Europie. Studium z socjologii edukacji i pedagogiki porównawczej, nr NN 106 , w trakcie realizacji

Pełnione funkcje:

 • Przewodnicząca komisji ds. Przewodów doktorskich WSE UAM
 • Redaktor naczelna międzynarodowego czasopisma Journal of Gender and Power