Doktoraty

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Anny Mazurowskiej

Dnia 02 czerwca 2017 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Anny Mazurowskiej pt. „Edukacja dla sukcesu społecznego. Prywatne szkolnictwo podstawowe z perspektywy rodziców z klasy średniej”.

Promotor pracy: prof. UAM dr hab. Tomasz Gmerek

Recenzenci rozprawy:

prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, UAM w Poznaniu
prof. WSB dr hab. Marek Walancik, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgra Witolda Kubickiego

Dnia 01 czerwca 2017 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgra Witolda Kubickiego pt. „Rekonstrukcje prawdy i wolności w kulturze upozorowania.
Studium socjopedagogiczne”.

Promotor pracy: prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik

Recenzenci rozprawy:

prof. dr hab. Beata Przyborowska, UMK w Toruniu
prof. UAM dr hab. Wojciech Skrzydlewski, UAM w Poznaniu

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Emilii Heleny Szymczak

Dnia 30 czerwca 2016 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Emilii Heleny Szymczak pt. „Dynamika dostępu kobiet do studiów politechnicznych. Studium z socjologii edukacji”.

Promotor pracy: prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik

Recenzenci rozprawy:

prof. UB dr hab. Mirosław Sobecki, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Maciej Bernasiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

promocja_Emilia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Anety Kamińskiej

Dnia 16 kwietnia 2015 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Anety Kamińskiej pt. „(Re)konstrukcje muzeum w kulturze współczesnej. Studium socjopedagogiczne”.

Promotor pracy: prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik

Recenzenci rozprawy:

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, UAM w Poznaniu

DSC_1682