dr Anna Mazurowska

mazurowska

Kontakt: annamd@amu.edu.pl

Rozwijana tematyka badawcza

  • uwarunkowania środowiska społeczno-kulturowego dziecka wobec sukcesu edukacyjnego
  • aspiracje edukacyjne rodziców z wysokim kapitałem społeczno-kulturowym

Publikacje

  • Przedszkolaki na start, czyli „dzieci wysokiej jakości” w drodze do sukcesu, „Ogrody Nauk i Sztuk”, Wrocław 2012