dr Emilia Szymczak

Emilia Szymczak

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: emilia.szymczak@amu.edu.pl

Zainteresowania i rozwijana tematyka badawcza

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach stratyfikacji, relacjach  między edukacją a strukturą społeczną, kwestiach równości/nierówności społecznych, edukacji matematycznej oraz problemów opiekuńczo-wychowawczych.  Jest autorką i współautorką szeregu publikacji z tych obszarów.

Publikacje

  • E. Szymczak, Dynamika dostępu kobiet do studiów politechnicznych. Teoria a praktyka społeczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.
  • E. Szymczak, Społeczne (re)konstrukcje zawodu inżyniera w kontekście rosnącego udziału kobiet w tradycyjnie męskich obszarach zawodowych, „Studia Edukacyjne”, 2016, nr 40, s. 39-54.
  • E. Szymczak, Hejting jako przykład współczesnego zagrożenia w przestrzeni społecznej, „Studia Edukacyjne”, 2015, nr 37, s. 91-108.
  • E. Szymczak, „Dziewczyny na politechniki”- Analiza wybranych przekazów reklamowych promujących przełamywanie stereotypów zawodowych i barier płciowych w obszarze męskich kierunków studiów, „Studia Edukacyjne”, 2015,nr 36, s. 87-112.
  • E. Szymczak, Instynkt macierzyński – mit czy rzeczywistość? Refleksje wokół rozproszenia (powołania) kobiet w XXI wieku, „Studia Edukacyjne”, 2014, nr 33.
  • E. Szymczak, (Nie)znajomość języków obcych a problem nierówności społecznych, „Studia Edukacyjne”, 2014, nr 32.