dr Emilia Szymczak

Emilia Szymczak

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: eszymczak@onet.eu

Zainteresowania i rozwijana tematyka badawcza

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja przedszkolna. Ukończyła Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu – Studium Terapii Rodzin. Stypendystka Stypendium Rektora i stypendium naukowego UAM (w latach 2010-2014).

Obecnie doktorantka w Zakładzie Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi.

Publikacje

współautorka artykułów:

  • Bez praktyki ani rusz. Preferencje studentów dotyczące wyboru i podjęcia pierwszej pracy, Mowa w przestrzeni publicznej. Ćwiczenia z komunikacji społecznej, Poznań- Kalisz 2013, ss. 172-183
  • Kształtowanie intuicji geometrycznych , Wychowanie w Przedszkolu, nr 8, 2013, ss. 24-26
  • Matematyczne rytmy…na słodko , Wychowanie w Przedszkolu, nr 9, 2013, ss. 46-47