prof. UAM dr hab. Tomasz Gmerek

prof. T. Gmerek

 Kontakt: t.gmerek@amu.edu.pl

Prowadzone badania

Celem są przedsięwzięcia badawcze dotyczące sfery relacji pomiędzy edukacją i społeczeństwem. Dotyczą one problematyki mieszczącej się na pograniczu socjologii edukacji i pedagogiki porównawczej

Zainteresowania

 • socjologia edukacji
 • pedagogika porównawcza
 • edukacja wielokulturowa
 • nierówności w edukacji
 • stratyfikacja społeczna
 • edukacja mniejszości etnicznych i rasowych
 • szkolnictwo ludów tubylczych
 • polityka oświatowa i językowa jako czynniki asymilacji i rewitalizacji tożsamości etnicznej

Granty badawcze

 • Grant KBN nr 2H01 F0 4922 (promotorski – promotor: prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik), tytuł: Społeczne funkcje szkolnictwa wyższego w krajach skandynawskich (studium z pedagogiki porównawczej) (w roli głównego wykonawcy)
 • Grant KBN nr H01 F0 2620, tytuł: Selekcyjna funkcja szkolnictwa w krajach Europy Zachodniej (w roli wykonawcy)
 • Grant MNiSW nr 2H01 F0 6629, tytuł: Problemy nierówności społecznych w teorii i praktyce edukacyjnej (w roli głównego wykonawcy)
 • Grant MNiSW nr N N106 065935, temat: Edukacja i tożsamość etniczna mniejszości w obszarach podbiegunowych (studium socjopedagogiczne) (w roli kierownika i głównego wykonawcy)

Opublikowane książki

I. Autorskie:

 • Gmerek T., Szkolnictwo wyższe w krajach skandynawskich. Studium z pedagogiki porównawczej, Poznań 2005
 • Gmerek T., Społeczne funkcje szkolnictwa w Finlandii, Poznań–Leszno 2007
 • Gmerek T., Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji, Kraków 2011
 • Gmerek T., Edukacja i tożsamość etniczna mniejszości w obszarach podbiegunowych (studium socjopedagogiczne), Poznań 2013

II. Współautorskie i redakcja:

 • Edukacja i stratyfikacja społeczna, (redaktor) Poznań 2003
 • Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej, (współautor) Kraków 2008