mgr Justyna Mrozek

mgr J. Mrozek

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: justyna.mrozek@amu.edu.pl

Zainteresowania:

  • społeczno-kulturowe aspekty edukacji,
  • edukacja przedszkolna,
  • kinematografia światowa.

Publikacje

  • Przegląd repertuaru piosenek publikowanych w czasopiśmie dla dzieci pt. „Płomyczek” w latach 1945-1989, Naukowe Zeszyty Studenckie, 6/2015, s. 25-30.
  • Rola sztuki w wychowaniu patriotycznym, (współautorka) Naukowe Zeszyty Studenckie, 6/2015, s. 49-55.
  • Funkcje polskich czasopism dla dzieci , Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa, red.  H. Krauze-Sikorska,  M. Klichowski, Poznań 2017.